maanantai 31. tammikuuta 2011

Käsitteiden viidakossa

Työarki on täynnä erilaisia käsitteitä. Osaentuudestaan  tuttuja, mutta paljon myös uusia.

OPS
Opetussuunnitelma. Tähän törmää viikottain. Opetus tulisi suunnitella sen mukaan. Monta erilaista: valtakunnallinen, joka määrittää raamit opetukselle yleensä, kuntakohtainen: kaupungin tai kunnan näkemys asiasta ja erilaisista painotuksista ja koulukohtainen eli jokainen koulu rakentaa oman opsinsa, omien resurssiensa mukaan.

OHR eli oppilashuoltoryhmä
Rehtori, erityisopettaja, koulupsykologi, -kuraattori ja -lääkäri pohtivat oppilaisiin liittyviä asioita. Kyseessä voi olla erilaiset oppimiseen liittyvät ongelmat, kuten esimerkiksi läksyjen tekemättömyys ja huono motivaatio, tai muuten oppilaan elämään vaikuttavat asiat, kuten perhetilanne (asuuko kotona, millaiset vanhemmat on ja miten huolehtivat lapsesta) tai oppilaan vapaa-ajanviettoon liittyvät asiat. Uuden lain mukaan oppilaiden vanhemmille on ilmoitettava aina, jos oppilaan asioita käsitellään ohr:ssä. Tämä saattaa aiheuttaa välillä ongelmia.

HOJKS
Henkilökohtainen Opetuksen Järjestämistä Koskeva Suunnitelma. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan erityisopetukseen siirretylle tai otetulle oppilaalle,jotta hän voi saada helpotusta eri aineiden opiskeluun (matematiikka, äidinkieli jne.)  Vanhemmat tulevat mukaan laatimaan hojksia.
                                                                             (Perusopetuksen ops-perusteet)

R- ja S- vikojen nimitykset: 
lateraalinen, interdentaalinen, uvularinen, laterofleksinen, frikatiivinen

KIELIJUMPPAA:
puheopetuksen aluksi: rulla, lärpättely, kuppi, kouru, lehmänkello, sammakko jne. Lämmitellään kieltä, jotta äänteen harjoittelu onnistuisi paremmin.

KURAATTORI
Koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii yhteistyössä kodin, oppilaan ja opettajan ja koulun muun henkilökunnan kanssa. Oppilashuoltoryhmän jäsen. Kuraattori voi tukea yksittäistä oppilasta esimerkiksi koulunkäynti-ongelmissa, kotitilanteiden ratkomisessa tai oppilaan henkilökohtaisten ongelmien selvittämisessä. Koulukuraattoreita on tälläh hetkellä liian vähän, vaikka tarve on valtavan suuri.

MAMU-OPPILAAT
Maahanmuuttajia on koulussamme paljon. Heidän opetuksensa järjestäminen on varsin haasteellista, koska heidän tulee saada kotikielensä ja oman uskontonsa opetusta. Tuntien sijoittaminen koulupäivän lomaan ei ole helppoa. En edes tiedä, mistä kaikkialta koulumme oppilaat ovat kotoisin.


Ainakin nuo käsitteet kuuluvat jokaiseen työpäivääni. Haastavaa, etten sanoisi. :) Paljon pitää ottaa itse asioista selvää, mutta niin varmistaa sen, että on ymmärtänyt asian. Onneksi meidän koulussamme voi huoletta kysyä toiselta opettajalta, jos ei tiedä tai ymmärrä jotakin asiaa. Apu on siis käden ulottuvilla, jos sitä haluaa ottaa vastaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi! Ilahdun suuresti jokaisesta niistä. Rohkeasti vaan kommentoimaan, sillä jokaisella saa olla oma mielipide. :)

Kommenttisi näkyy heti tarkistuksen jälkeen.